Monthly Archives: ژوئن 2012

حکومت جهانی حضرت مهدی (ع)

این روزها بیش تر از هر زمانی بحث حکومت واحد جهانی، جهانی شدن و جهانی سازی به گوش می رسد. مقصود از حکومت جهانی امام زمان (ع) چیست؟ برا اساس روایات، یکی از ویژگی های مشهورحکومت حضرت مهدی (ع) جهان شمولی آن است. حکومت مهدی (ع) شرق و غرب عالم را فرا می گیرد، هیچ آبادی ای در زمین نمی ...

ادامه مطلب