خاطرات

وضوی ما و اهل سنت

قدیما هر روز براي نماز میرفتم مسجد اهل سنت .. اونجا مجبور بودم که از مهر استفاده نکنم.. و روي موکت سجده ‌کنم.. نماز رو هم به صورت ‏جماعت با برادران اهل سنت مي‌خوندم.. البته اونها همه در نماز دست به سينه مي‌ ايستند .. ولي‌ من نه . قنوت هم در نماز ندارن.. به خاطره همين ‏هر وقت به ...

ادامه مطلب