سيماي ظاهري امام مهدي(عج)

نويسنده ارجمند كتاب «مكيال المكارم»، در بخش چهارم كتاب خود، جمال و زيبايي حضرت مهدي(ع) را يكي از ويژگي‏هاي آن حضرت مي‏شمرد و مي‏نويسد:«بدان كه مولاي ما حضرت صاحب‏الزمان(ع)، زيباترين و خوش صورت‏ترين مردم است؛ زيرا شبيه‏ترين مردم به پيامبر اكرم(ص) است».1

از بررسي روايات و مطالعه حكايت‏هاي نيك‏بختاني كه توفيق زيارت آن امام را يافته‏اند، برمي‏آيد كه قامت و رخسار نازنين امام عصر(ع) در كمال زيبايي و اعتدال بوده و سيماي مباركش، دل‏ربا و خيره‏كننده است.

همين قامت رعنا و رخسار دل‏ربا موجب شده است هزاران عاشق دل‏سوخته در آغاز هر صبح بازاري و التماس از خداي خود چنين بخواهند:
«خداوندا! آن چهره زيبا و جمال دل‏آرا را به من بنماي و چشمان مرا با يك نظر به او روشنايي بخش».2

از آنجا كه آشنايي بيشتر با صفات و خصال يوسف زهرا، حضرت مهدي(ع)راهي براي شناخت مدعيان دروغين به شمار مي‏آيد و افزون بر اين مي‏تواند موجب انس و ارتباط شيعيان با آن عزيز غايب از نظر باشد، با بهره‏گيري از كلمات معصومان(ع) و حكايت‏هاي نقل شده از تشرّف يافتگان، به بررسي اين موضوع مي‏پردازيم. باشد تا به مصداق «وصف العيش نصف العيش»، ما هم از آن جمال دل‏آرا بهره‏مند شويم.روايات فراواني در توصيف جمال دل‏آراي آخرين حجت خدا، حضرت مهدي(ع)وارد شده است كه در مجموع آنها را به دو بخش مي‏توان تقسيم كرد:

الف) رواياتي كه به توصيف كلي سيرت و صورت آن حضرت، بسنده و از ايشان به عنوان شبيه‏ترين مردم به رسول خدا(ص) ياد كرده‏اند كه از آن جمله به روايات زير مي‏توان اشاره كرد:

1- از جابر بن عبدالله انصاري نقل شده است كه پيامبر گرامي اسلام(ص) فرمود:
«مهدي از فرزندان من است. اسم او، اسم من و كنيه او، كنيه من است. او از نظر خَلق و خُلق، شبيه‏ترين مردم به من است».3
2- احمد بن اسحاق بن سعد قمي مي‏گويد: از امام حسن عسكري(ع) شنيدم كه مي‏فرمود:«سپاس از آن خدايي است كه مرا از دنيا نبرد تا آنكه جانشين مرا به من نشان داد. او از نظر آفرينش و اخلاق، شبيه‏ترين مردم به رسول خدا(ص) است».4

با توجه به اين روايات، همه خصال و صفاتي را كه در قرآن و روايات به پيامبر گرامي اسلام نسبت داده شده است، به وجود مقدس امام مهدي(ع) نيز مي‏توان نسبت داد. رواياتي كه به توصيف ويژگي‏هاي ظاهري پيامبر اكرم(ص) پرداخته‏اند، فراوانند. در اينجا به يكي از آنها اشاره مي‏كنيم. در روايتي كه از امام محمد باقر(ع) نقل شده، ويژگي‏هاي ظاهري پيامبر خاتم چنين توصيف شده است:

«رخسار پيامبر خدا، سپيد آميخته به سرخي و چشمانش سياه و درشت و ابروانش به هم پيوسته و كف دست و پايش پر گوشت و درشت بود؛ بدان سان كه گويي طلا بر انگشتانش ريخته باشد. استخوان دو شانه‏اش بزرگ بود. چون به كسي روي مي‏كرد، به خاطر مهرباني شديدي كه داشت، با همه بدن به جانب او توجه مي‏كرد. يك رشته موي از گودي گلو تا نافش روييده بود، انگار كه ميانه صفحه نقره خالص، خطي كشيده شده باشد. گردن و شانه‏هايش مانند گلاب‏پاش سيمين بود. بيني كشيده‏اي داشت كه هنگام آشاميدن آب نزديك بود به آب برسد. هنگام راه رفتن محكم قدم برمي‏داشت كه گويا به سرازيري فرود مي‏آيد. باري، نه قبل و نه پس از پيامبر خدا كسي مثل او ديده نشده است».5

 

ب) رواياتي كه خصال و سيماي امام مهدي(ع) را به تفصيل بيان كرده و ويژگي‏هاي آن حضرت را يك به يك برشمرده‏اند. برخي از رواياتي كه در اين زمينه وارد شده، به شرح زير است:

1- پيامبر گرامي اسلام، امام مهدي را شبيه خود معرفي كرده، در توصيف او مي‏فرمايد:«پدر و مادرم به فداي او كه هم‏نام من، شبيه من و شبيه موسي زاده عمران است. بر [بدن] او نوارهايي [جامه‏هايي] از نور است كه از شعاع قدس روشنايي مي‏يابد».6

2- آن حضرت در روايت ديگري در توصيف چهره فرزندش، امام مهدي(ع)مي‏فرمايد:«مهدي از فرزندان من است. چهره او مانند ماه درخشنده است».7

3- پيامبر اعظم(ص) در روايتي، پيشاني و بيني امام مهدي(ع) را اين‏گونه توصيف مي‏كند:«مهدي از من است، پيشاني گشاده و بيني كشيده دارد».8

4. در روايت ديگري كه از پيامبر خاتم(ص) نقل شده، رنگ چهره و اندام امام مهدي(ع) چنين توصيف شده است:«مهدي مردي از فرزندان من است رنگ [چهره] او رنگ عربي و اندام او اندام اسرائيلي است بر گونه راست او خالي است كه همانند ستاره درخشان است».9

5- با توجه به همه ويژگي‏هاي ياد شده است كه پيامبر اسلام در وصف امام مهدي(ع) مي‏فرمايد:«مهدي، طاووس اهل بهشت است».10

6- امام باقر(ع) از پدرش و جدش روايت مي‏كند كه روزي امام علي(ع)در حالي كه بالاي منبر بود، فرمود:«از فرزندان من در آخرالزمان، مردي ظهور مي‏كند كه رنگ [صورتش ]سفيد متمايل به سرخي و سينه‏اش فراخ و ران‏هايش ستبر و شانه‏هايش قوي است و در پشتش دو خال است، يكي، به رنگ پوستش و ديگري، مشابه خال پيامبر اكرم ـ درود خدا بر او و خاندانش باد ـ».11

7- امام رضا(ع) نيز در بيان صفات و ويژگي‏هاي امام عصر(ع)مي‏فرمايد:«قائم كسي است كه در سن پيرمردان و با چهره جوانان قيام كند و نيرومند باشد تا بدان‏جا كه اگر دستش را به سوي بزرگ‏ترين درخت روي زمين دراز كند، آن را از جاي بركند و اگر بين كوه‏ها فرياد برآورد، صخره‏هاي آن فروپاشد».12

8- حضرت رضا(ع) در روايت ديگري، در پاسخ اباصلت هروي كه از ايشان پرسيد:
«نشانه‏هاي قائم شما هنگام ظهور چيست؟» مي‏فرمايد:«نشانه‏اش اين است كه در سن پيري است، ولي منظرش جوان است، به گونه‏اي كه بيننده مي‏پندارد چهل ساله يا كمتر از آن است. نشانه ديگرش آن است كه به گذشت شب و روز پير نشود تا آنكه اَجَلش فرا رسد».13

9- ابراهيم بن مهزيار نيز كه به شرف ملاقات امام مهدي(ع) رسيده است، در بيان خصال آن امام مي‏گويد: «او جواني نورس و نوراني و سپيد پيشاني بود با ابرواني گشاده و گونه‏ها و بيني كشيده و قامتي بلند و نيكو چون شاخه سرو. گويا پيشاني‏اش ستاره‏اي درخشان بود و برگونه راستش، خالي بود كه مانند مشك و عنبر بر صفحه‏اي نقره‏اي مي‏درخشيد. بر سرش، گيسواني پرپشت و سياه و افشان بود كه روي گوشش را پوشانده بود. سيمايي داشت كه هيچ چشمي برازنده‏تر و زيباتر و با طمأنينه‏تر و باحياتر از آن نديده است».14

10- علي بن ابراهيم بن مهزيار اهوازي كه بيست مرتبه به شوق ديدار امام مهدي(ع) به حج مشرف شد و سرانجام نيز به توفيق ديدار آن حضرت دست يافت، در گزارش ديدار خود چهره و قامت دلرباي امام را اين‏گونه توصيف مي‏كند:«[رخسار] او [در لطافت] مانند [گل‏هاي] بابونه [و در رنگ، مانند ]ارغوان بود كه بر آن شبنم نشسته و [شدت سرخي‏اش را] هوا شكسته است. او در اين حال، همچون شاخه درخت «بان»15 يا ساقه ريحان [خوش‏بو ]بود. نرم‏خو، بخشنده، پرهيزكار و پيراسته بود. او ميانه بالا بود، نه بسيار بلند قد و نه بسيار كوتاه قد. صورتي گرد، سينه‏اي فراخ، پيشاني سفيد و ابرواني به هم پيوسته داشت. بر گونه راست او خالي بود؛ چون دانه مشك كه بر قطعه عنبر ساييده باشد.16

گفتني است بيشتر مشخصاتي كه براي سيماي ظاهري امام مهدي(ع) ذكر شده، به طور مشترك، در روايات شيعي و سني آمده است و از اين جنبه اشتراك نظر زيادي ميان فرق اسلامي وجود دارد.

ابراهيم پورحسين

ماهنامه موعود شماره 109

پي‌نوشت‌ها:
1- سيد محمدتقي موسوي اصفهاني، مكيال المكارم في فوائد الدعا للقائم(ع)، ترجمه: سيد مهدي حائري قزويني، چاپ
دوم: تهران، دفتر تحقيقات و انتشارات بدر، 1412 ه . ق، ج 1، ص 132.
2- «قسمتي از دعاي عهد»، بحار الأنوار، ج 99، ص 111؛ شيخ عباس قمي، مفاتيح‏الجنان.
3- كمال الدين و تمام النعمة، ترجمه: منصور پهلوان، چاپ اول: قم، سازمان چاپ و نشر دارالحديث، 1380، ج 1، باب
25، صص 534 و 535، ح 1.
4- همان، ج 2، باب 38، ص 118، ح 7.
5- الكافي، ج1، ص 443.
6- بحار الأنوار، ج 36، ص 337، ح 200.
7- همان، ج 51، ص 91.
8- همان، ص 90.
9- همان، ص 95.
10- رنگ عربي، گندم‏گون يا سفيد است. در برخي روايات وارد شده است كه رنگ چهره امام مهدي(ع) همانند رنگ چهره پيامبر اكرم(ص)؛ يعني سپيد آميخته به سرخي است.
11- مراد از اندام اسرائيلي، اندام فرزندان يعقوب(ع) است كه به داشتن قد بلند و اندام رشيد مشهور بودند.
12- بحار الأنوار، ج 51، ص 91.
13- كمال الدين و تمام النعمة، ج2، باب 57، ص 560، ح 18.
14- همان، باب 35، ص 69، ح 8 .
15- همان، باب 57، ص 558، ح 12.
16- كمال الدين و تمام النعمة، ج 2، باب 43، ص 446، ح 16.

۱۰ نظر

 1. سلام به شما دوست گرامی
  عید غدیر را به شما شیعه مخلص و خانواده و دوستانتان تبریک می گویم
  غدیریم، سقیفه ای نیستم
  در پی هر خلیفه ای نیستم
  خورده گره بند دلم با علی
  غیر علی با دگری نیستم
  مست تولای خم حیدرم
  غافل از او هیچ دمی نیستم
  رهبر من پور ابی طالب است
  پیرو هر بی پدری نیستم
  لعن به روح پدر دومی
  شکر خدا من عمری نیستم
  «أسعدالله أیامکم»

 2. سلام دوست عزيز

  از شما دعوت مي شود به حلقه هاي 40 نفره منتظران براي دعا و تضرع همگاني در آخرين جمعه سال روز 25 اسفند 1391 به نيت تعجيل در ظهور امام زمان (عج) بپيونديد.

  انشاالله امام زمان (ع) شما را به زودي در صف سربازان و منتظران و شيعيان حقيقي خويش قرار دهد.

  يا مهدي [گل]

 3. سلام علیکم ؛
  انشاءالله مهر تأیید امام زمان روی تمام اعمال و رفتار و گفته ها و نوشته هایمان باشد .
  خداقوت و التماس دعا

 4. بسم الله الرحمن الرحیم. ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین
  بارالها نشود لال به هنگام ممات
  هر زبانی که فرستد به محمد(ص)صلوات
  برجمال دلربای مهدی(ع)صلوات
  قربان چشم مست تو یا ثامن الحجج
  اللهم عجل لولیک الفرج

 5. پسر بی شوق

  خدا کنه زودتر ظهورکنن .من که دیگه طاقت ندارم لاقل زندگی عدالتی درست شه .خدا هرکیو که سیمای زیبا ارزوشه بش بده من که دی.ه بریدم چهره ی زشتم زندگیمو گرفته.افسرده شدم میلم به این زندگی به اخررسیده دنیام ازدسن دادم ولی بازم تک کلمه ای که بامنه خداست .هرچی گفته گفتم چشم هرکاری خاسته اطاعت کردم منم میگم خداجون فقط یه ارزودارماین چهره یمن فقط یه کم زیبابشه اخ جیمیشه.زندگیم خیلی سخت شده .ای کاش ………………………………..دنیایی از حرفای نگفته دارم.هرکی نیکورخساره به شکرانه ی این نعمت شکرخداکنه.

 6. چشم انتظار مهدی

  خدا به عبادت بنده اش نظر میاندازه نه به صورتش. بعضی خوش سیمان اما با خدا و پیامبر(ص) و ائمه(ع) سر جنگ دارن. وقتی امام(عج) ظهور کنند براشون پاکی و صفای یاراشون مهم نه صورت. اقا (عج) به دلهامون نگاه مینداز. فرادی قیامت عملت، سیرتت مهم نه صورتت.کسی رو بخاطر صورتش مجازات یا پاداشی نیست. یاحق

 7. علي بلوري جيرنده

  سلام بر سرو خوش قامت و نور خدا مهدی صاحب الزمان بخدا مهدی ال محمد بیش از ٢٧۵ سانتی متر قد و قامت کشیده دارد صورت مبارک و سراپای وجودش نور و شعاع نور تمام صحن و سرای حیاط امام حسین رو پر کرده بود بینی نازک و کشیده و تیز دارد کفش دو بند زرد رنگ که انگشتان مبارک نمایان و تمام لباس مبارک سفید و حتی سربند سر سفید و عبای متمایل به زرد کم رنگ عسی موسی و حدود ١۵٠ سانتی متر بدست ماه بخدا جمالش به ورشنی ماه چهارده پیشانی بلند و گردنی بلند که بلندی گردن مبارکش بین ٣۵ تا ۴٠ سانتی متر و ابروان کشیده با هر کسی روی زمین فرق دارد اگر انشا الله ظهور بفرمایند هیچ کس نیست که ایشان را نتواند تشخیص دهد امام نور است نور است نور

 8. حمیدرضا حسن زاده

  خوبه

 9. لبیک یا حسین

 10. حسین مان (امام مهدی)بیا ما کوفیان نیستیم که عهد بشکنیم.
  چپ نگاهت کنند ،یا خونشان را بریزم یا خونم را فدایت میکنم
  اللهم عجل لولیک فرج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.